24.07.2018

Ei me tänne kukkoilemaan tultu – mutta lupaamme tuoda isännöintiin kauan kaivatun muutoksen

Asumisen muodot ja ihmisten elintavat monipuolistuvat. Asuinympäristömme muuttuu, ja teknologia sysää arkeemme uusia välineitä helpottaamaan elämäämme. Tämä on monipuolistanut myös isännöitsijän tehtävien kirjon, ja taloyhtiön osakkaana sinun on lupa vaatia isännöitsijältäsi enemmän kuin ennen.

Isännöintipalvelu Prodomus syntyi tarpeesta tuoda alalle uusia toimintatapoja.

Isännöitsijän on tänä päivänä huomiotava enemmän kuin pelkästään rakennuksen korjaustarve, jonka arviointi on säilynyt isännöitsijän tärkeimpiin kuuluvana tehtävänä alan synnystä alkaen. 

Kiinteistön lisäksi ympäristön kehitys, kuten kaavoitukset ja liikennejärjestelyt, vaikuttavat voimakkaasti asumisen arvoon. Arvoa nostaa myös asioiden hoitamista helpottavat sähköiset palvelut, energiatehokkaat ratkaisut ja asukkaiden tyytyväisyys.

Dialogista asukkaiden, hallituksen ja isännöitsijän välillä syntyy kokemustemme mukaan loistavia kehitysideoita. Niinpä Prodomuksella toteutamme asukaskyselyn kaksi kertaa vuodessa.

Visiosta päivittäiseen tekemiseen

Järkevät ratkaisut ja investoinnit vaativat kokonaisuuden hahmottamista. Siksi asiantuntijoiden välinen yhteistyö on avainasemassa onnistuneiden hankkeiden läpiviennissä.

Ammattitaitoamme tukee laaja verkosto erityisosaajia. Kiinteistöjen ylläpito sekä osakkaiden ja asukkaiden palveleminen on haastava laji, joka vaatii tiimityöskentelytaitoja. 

Palvelumme laatu perustuu koulutettuun henkilöstöön ja omaan laadunvarmistukseen, jossa seuraamme tekemistämme rutiinitarkistuksilla.

Luottamus rakentuu kauan kaivatulle läpinäkyvyydelle niin hinnoittelussa, palvelutuottajien ja aliurakoitsijoiden valinnoissa kuin päivittäisten työtehtävien raportoinnissa.

Mikä erottaa Prodomuksen muista?

Isännöintipalvelumme perustana toimii Kymppiohjelma, joka on taloyhtiökohtainen suunnitelma vuosikymmeneksi eteenpäin.

Osakkaiden ja asukkaiden asioiden hoitamista helpottaa kehittynyt verkkopalvelu, jonka kauttaa hoituu niin yhtiövastikemaksujen seuranta kuin saunavuoron varaus.

Katso tästä, miten Kymppiohjelma toimii ja tuottaa arvoa taloyhtiöllenne.

Lue lisää

Aloita asiointi